Никола Гратери, Антонио Никасо

НИКОЛА ГРАТЕРИ (дясно) е водещ прокурор на Италия, известен с борбата си с калабрийската ндрагета – една от най-богатите и мощни мафии в света.

АНТОНИО НИКАСО (ляво) е университетски преподавател и световноизвестен експерт по въпросите на организираната престъпност. И двамата са получавали смъртни заплахи. Гратери живее под полицейска зкарила от 1989 г. Заради сигурността си Никасо е бил принуден да напусне Италия и живее в Канада от 1990 г. Двамата са съавтори на редица документални книги.

Книги