Антонио Никасо

Антонио Никасо

Антонио Никасо е университетски преподавател и световноизвестен експерт по въпросите на организираната престъпност.

АНТОНИО НИКАСО (ляво) е университетски преподавател и световноизвестен експерт по въпросите на организираната престъпност. Получавал е смъртни заплахи и заради сигурността си е бил принуден да напусне Италия и живее в Канада от 1990 г. Съавтор е на редица документални книги.