Деспина Василева

Деспина Василева

Деспина Василева е преподавател в СУ Св. Климент Охридски.

Деспина Василева е преподавател по методика на обучението по български език към Катедрата по методика на Факултета по славянски филологии в СУ "Св. Климент Охридски". През 2012 г. защитава дисертация и публикува монографията "Политики и практики на гражданското образование в обучението по български език".