Димитрина Хамзе

Димитрина Хамзе

Димитрина Хамзе е доктор по славистика. Преподава съвременна полска лингвистика и полски език в Пловдивския университет.

Димитрина Хамзе е доктор по славистика. Преподава съвременна полска лингвистика и полски език в Пловдивския университет„Паисий Хилендарски". Сферата на нейните изследователски интереси и търсения обхваща: когнитивна лингвистика, семантика и лингвистична прагматика, лингвистика на комуникацията и дискурса, философия на езика и естетика на комичното, история и теория на изобразителното изкуство. Тя е активен член на Международната академия за наука и висше образование (МАНВО) със седалище в Лондон и редовен участник в нейните научни форуми, както и член на Националната федерация по научна аналитика (България) и Съюза на българските художници (СБХ). Автор е на повече от 120 научни публикации (студии и статии) на български, руски, полски и английски език, а също и преводач на научна и художествена литература. Има множество публикации в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) и е носител на множество най-високи отличия в евро-азиатски шампионати по научна аналитика за личен принос в науката.