Михаил Марински

Михаил Марински

Михаил Марински е писател от село Славеино, Смолянско.

  Името му е Михаил Марински. Не го търсете по големите лите­ра­тур­ни ка­та­лози и алманаси. Няма да го намерите или пък трудно ще го намерите. В спи­съ­ците на писателските съюзи - също…Михаил Марински върви винаги изправен по тази уличка. Откак се пом­ни, та до днес. Знае коварството и на поледицата, и на малките камъчета по пъ­тя си до дома, но винаги е вървял изправен… Като високите борики отсреща е, с памет за всичко ставащо около тях почти век, ала които могат да бъдат свле­че­ни само от гръмотевица или брадва.

Тука, върху канарата, е роден този човек…Насреща, подпрели обла­ци­­те в гръ­мотевично време, са двата огромни планински купена, които през нощта из­пра­вят тъмните си исполински силуети за стражи над се­ло­то­.

    …Родопски стражи и над тази писателска къща. Защото комай те ще се ока­­­­­­жат единствени, които са подлагали гръб в защита на Михаил Ма­рин­ски, ко­га­то в продължение на половин век разделните времена на дър­жа­ва­та ни са ис­ка­ли да го повалят и обезличат.