Ружа Маринска

Ружа Маринска

Ружа Маринска е от с. Славейно, Смолянско и е завършила "Българска филология". Работи като учител по български език и литература..

Ружа Маринска е родена през 1963 г. в с. Славейно, Смолянско. Завършила е специалност „Българска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Притежава научна степен кандидат на филологическите науки. Работи като преподавател по български език и литература в езикова гимназия в гр. Пловдив.