Валери Стефанов

Валери Стефанов

Валери Стефанов е български писател и литературовед, професор по българска литература в Софийски университет.

Валери Стефанов е български писател и литературовед, професор по българска литература в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, автор на многобройни монографии и на няколко романа. Последните му книги са „Жените са спомен от мрака“ (2014) и The Temple of Humanity. An Apology of the Masonic Brotherhood (2011).