ИЗЧЕРПАН Развиване на когнитивни и метакогнитивни умения за четене в обучението по български език

Развиване на когнитивни и метакогнитивни умения за четене в обучението по български език

14.00 лв.
  • ISBN: 978-619-7245-24-0
  • Автор: Деспина Василева
  • Страници: 204
  • Корици: Меки

Книгата търси отговор на въпроса как в хибридната ситуация на едновременно четене от различни източници (хартиен носител и екран) се формират и развиват умения у учениците за работа с текст. Направено е проучване чрез система за проследяване на погледа (Eye Tracking), което изследва разбирането на текст в зависимост от вида на носителя. Установява се влиянието на някои характеристики на четенето, а също и на погледа на четящия върху цялостния процес на възприемане на текста. Семантизира се понятието „компетентност по четене“ като динамичен концепт, повлияващ се от социалния и от образователния контекст. Предложени са методически варианти за работа с текст и са конструирани задачи за развиване на когнитивни и метакогнитивни умения при четене.